Foto: Pixabay / Pexels

Najveći izdavač muzike na svetu poslao je pisma firmi Google, Microsoft i OpenAI tražeći da saznaju da li su koristili njegove pesme za razvoj veštačke inteligencije, AI sisteme.

Sony Music, koji predstavlja umetnike poput Beyonce i Adele, zabranjuje bilo kome da obučava, razvija ili zarađuje novac koristeći njegove pesme za AI bez dozvole. U pismu poslatom više od 700 firmi, Sony Music je rekao da ima “razloga da veruje” da su adresati “možda već napravili neovlašćene upotrebe” njegove muzike.

BBC je kontaktirao Google, Microsoft i OpenAI za komentar ali odgovori i dalje nisu prispeli.
Sony Music je postavio rok za odgovor u vezi s obukom AI sistema na muzici, navodeći da će sprovoditi svoja autorska prava u skladu s budućim EU zakonom o AI. Zahteva detalje o pesmama korišćenim za obuku AI sistema, kako su pristupljene, i informacije o kopijama pesama. Postavlja se pitanje da li je obuka AI alata na muzici povreda autorskih prava ili spada pod fer korišćenje, pri čemu se navodi da će budući zakon EU imati strože zahteve za transparentnost i pridržavanje autorskih prava.