Printscreen: Google Maps

Predlog radne grupe za pripremu i sprovođenje programa “Prestonica kulture Srbije” da Zrenjanin bude Nacionalna prestonica kulture 2025. godine, prihvatila je potpredsednica Vlade i ministarka kulture Maja Gojković.

Na osnovu pristiglih prijava, Radna grupa je ocenila da je prijava Grada Zrenjanina dobro smišljena te da pokazuje koherentnost umetničke i dizajnerske vizije projekta utemeljenog na lokalnoj specifičnosti. U obrazloženju se navodi da Zrenjanin svojom kandidaturom, predstavljenom pod umetničkim konceptom “Meandri grada – tokovi kulture” sa idejom prožimanja grada, stvaralaca i publike – ima i detaljno objašnjene strategije, programe i kapacitete grada.

Komisija je ocenila da program koji je planiran da se realizuje u okviru četiri celine: “Banatsko izobilje“, posvećeno multikulturalnosti i tradiciji ovog kraja, “Arhiotipija”, posvećena arhitektonskom nasleđu grada (uključujući i Dragišu Brašovana), “Ambasada kulture“, posvećena međunarodnoj saradnji i edukaciji, i LOKUS, posvećen urbanoj kulturi – nudi više od 50 novih umetničkih projekata.

Takođe je navedeno da Zrenjanin kandiduje ukupno 10 infrastrukturnih projekata u kulturi, od kojih se izdvajaju: prenamena srpske zadružne banke u Kuću stvaralaštva sa galerijom za savremenu umetnost, obnova Narodnog pozorišta i Amfiteatra na otvorenom, otvaranje studija za kreativne industrije LOKUS, obnova Trga, manje intervencije u javnom prostoru (urbani džepovi), uređenje kuće Slavka Županskog, uređenje kutka za decu i mlade u Muzeju.

Na Javni poziv za iskazivanje interesovanja za učešće u programu “Prestonica kulture Srbije 2025”, koji je bio otvoren od 15. novembra 2023. do 14. januara 2024. godine, pristiglo je osam prijava.