Foto: Logo DAH Teatar

DAH Teatar se upravo vratio sa gostovanja na prestižnom New Bauhaus Festivalu u Briselu koji organizuje Evropska komisija u saradnji sa belgijskom vladom. Na jednom od najprestužnijih festivala u Evropi DAH Teatar je među deset izabranih pozorišnih trupa iz cele Evrope koje se bave klimatskim promenama kroz umetnost. Predstava “Drveće pleše” se odigrala 11. apirla u parku Cinquantenaire. Predstava koja je premijerno odigrana 30. oktobra 2021. je igrana kod nas na Nišvill festivalu u Nišu, a u Beogradu se redovno igra u Studentskom parku.

U centru projekta DAH Teatra nalazi se pozorišno-plesna predstava “Drveće pleše” kreirana za otvoreni prostor javnih parkova i gradskih šuma, koja se bavi očuvanjem i podizanjem svesti o važnosti drveća. Pored predstave u okviru projekta je realizovan i film koji je gostovao na svetskim festivalima i dobio nagradu za najbolji muzički video na međunarodnom festivalu 7 Colors Lagoon Bacalar 2023. godine u Meksiku.

U planu su takođe i gostovanja na festivalima u Grčkoj, Španiji i Nemačkoj. Ovaj projekat je poslužio kao model za novi EU projekat DAH Teatra “Trees” finansiran u okviru programa Kreativna Evropa. DAH Teatar je koordinator projekta u saradnji sa još sedam teatara i organizacija iz Evrope. Projekat ima za cilj prenošenje načina rada i metodologije partnerima koji će i sami kreirati predstave koje će se baviti važnom temom klimatskih promena.

Već 18. aprila DAH Teatar je na gostovanju u Vukovaru sa predstavom “Za tvoje dobro“, koja govori o pravima mladih i dece, a u okviru projekta “Tvornica kreativne i kulturne industrije – KIK” u organizaciji Mirovne grupe mladih Dunav. Cilj programa je osigurati aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva u gradu Vukovaru u proizvodnji i participaciji u kulturi, kao mesta koje potiče razvoj kreativnosti i alternativnog kulturnog izraza te stvaranje novih kulturnih i umetničkih programa kroz uključivanje samih korisnika u realizaciju aktivnosti izradu, distribuciju i promociju dela različitih disciplina, a koje doprinose razvoju publike i potiču zajednicu na delovanje. Jedan od aktivnosti ovog projekta u trajanju od godinu dana je i edukacija na temu “Ukrštanje: pozorišta i ljudskih prava”, pa je DAH Teatra, koji već godinama organizuje festival na temu ljudskih prava, bio logičan izbor Mirovne grupe mladih Dunav, na čiji poziv DAH Teatar gostuje u Vukovaru.

Po povratku sa gostovanja, 23. aprila DAH Teatar će biti domaćin godišnje skupštine evropske mreže EURORESO, čiji je i član.

EURORESO je mreža organizacija civilnog sektora koje se bave naukom, obrazovanjem i kulturom, koja broji preko 60 organizacija.